Porota

Zora Hudíková

Psychologička médií, mediologička

Pôsobí ako pedagogicko-výskumná pracovníčka v oblasti mediálnych a komunikačných štúdií. Vo výskumnej a pedagogickej činnosti sa venuje psychológii médií, osobnosti tvorcu i recipienta, kognitívnemu spracovaniu a účinkom mediálnych obsahov, komunikácii na rôznych úrovniach, s rôznymi cieľovými skupinami a v rámci rôznych úrovní a typov procesov, tvorivosti, manažovaniu tvorivých tímov, rozhlasovej a televíznej žurnalistike, sociokultúrnym aspektom trhového prostredia, vystupovaniu v médiách. Je šéfredaktorkou databázového časopisu European Journal of Media, Art and Photography (EJMAP), členkou redakčnej rady časopisu venovanému digitálnym hrám Acta Ludologica.


Fero Király

Slovenský autor, interpret, performer a pedagóg

Zaoberá sa umeleckými projektmi s presahom do performance, soundartu, inštaláciami, interpretáciám súčasnej hudby, hudobnými reinterpretáciami výtvarných diel, ako aj edukačnými projektmi v oblasti hudby, hudobnej kompozície a soundartu. Je autorom audiovizuálneho hudobného nástroja Zvukodrom určeného deťom a učiteľom hudby/hudobnej výchovy, ako aj zbierky Botanická záhrada, ktorá obsahuje grafické partitúry, skladby a hudobno-zvukové hry pre deti. Zbierka sa v ostatnom čase etablovala v priestore slovenských základných umeleckých škôl a stala sa súčasťou hudobnej výchovy detí.


Patrik Lančarič

Slovenský divadelný a filmový režisér, scenárista a pedagóg, od septembra 2017 umelecký šéf Mestského divadla Zlín

V rokoch 2002 až 2004 bol umeleckým šéfom činohry Štátneho divadla Košice, od roku 2004 pracoval ako nezávislý režisér na volnej nohe. Na Slovensku pravidelne spolupracoval so štátnymi aj nezávislými profesionálnymi divadlami. Vo filme se uplatnil jako režisér snímku Rozhovor s nepriateľom (2007). Z pozície režiséra a scenáristu potom vytvoril dokumenty Ladislav Chudík (2008, tv-film), Hrana- 4 filmy o Marekovi Brezovskom (2014) a Hrana Rockument (2015) o mladom a predčasne zosnulom skladateľovi a hudobníkovi Marekovi Brezovskom a film Válek (2018) o básnikovi a normalizačnom politikovi Miroslavovi Válkovi.


Lucia Mihálová

Interná dramaturgička Divadla Jána Palárika v Trnave

Počas doktorandského štúdia na Ústave divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied publikovala v odborných časopisoch KOME – An International Journal of Pure Communication Inquiry, Art Communication and Popculture a Slovenské divadlo. Od septembra 2019 vedie Dielňu tvorivého písania v rámci Detskej divadelnej akadémie v Divadle Jána Palárika. Za dramaturgiu inscenácie Palárik alebo Beskydov získala prémiu Literárneho fondu.


Martina Vannayová

Scenáristka, dramaturgička

Pracovala ako odborná redaktorka v Divadelnom ústave a dramaturgička rozhlasových hier v Slovenskom rozhlase. Od roku 2014 je v slobodnom povolaní a venuje sa odbornej redakcii kníh, prekladu a dramaturgii. Pre berlínske vydavateľstvo Theater der Zeit zostavila viacero odborných antológií a preložila viacero odborných textov a divadelných hier z nemčiny a zo slovinčiny (napr. D. Loher, N. Haratischwili, B. Studlar, R. Schimmelpfennig, S. Semenič). Ako kurátorka zahraničného programu spolupracuje s Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra od roku 2004.