Program

Čas Udalosť Miesto konania
9:00 - 9:05
Otvorenie pracovnej časti festivalu Knižnica Juraja Fándlyho, Letná čitáreň
9:05 - 13:00 Verejné počúvanie súťažných hierKnižnica Juraja Fándlyho, Letná čitáreň
10:00 - 13:00 Seminár pre študentov FMK UC
- Prezentácia cyklu Fórum mladých autorov
- Prezentácia rozhlasovej hry Extrém ako introspektívnej sondy do života traumatizovanej ženy v kontexte so životom ľudí z ulice
- Prezentácia publicistického formátu Fenomény

Malý Berlín

14:00 - 17:00 Ladenie Rádia Devín. Moderujú Andrea Makýšová Volárová a Marek Lupták Divadelná kaviareň, foyer Divadla Jána Palárika
14:00 - 17:00 Verejné počúvanie súťažných hier Knižnica Juraja Fándlyho, Letná čitáreň
19:00 - 20:00 Úvodný slávnostný večer Festivalu rozhlasovej hry 2023. Hudobný hosť Teri Čikoš a Pavol Bereza Zrkadlová sála Divadla Jána Palárika
Čas Udalosť Miesto konania
9:00 - 13:00 Verejné počúvanie súťažných hier

Knižnica Juraja Fándlyho, Letná čitáreň

10:00 - 11:30 Beseda s Veronikou Šikulovou

Gymnázium Jána Hollého

10:00 - 14:00 Odborný seminár o aktuálnych trendoch v rozhlasovej hre na Slovensku. Nahrávku pre reláciu Kritikon moderuje Hana Rodová

Aula Pázmaneum Trnavskej univerzity

14:00 - 16:00 Popoludnie Rádia Slovensko Divadelná kaviareň, foyer Divadla Jána Palárika
14:00 - 17:00

Verejné počúvanie súťažných hier

Knižnica Juraja Fándlyho, Letná čitáreň
17:00 - 18:00

Beseda so spisovateľmi Lacom Keratom, Dušanom Taragelom a Karolom D. Horváthom

Knižnica Juraja Fándlyho, Čitáreň
19:00 - 20:00

Fúzia múz. Hudba Michal Matejka a Štefan Szabo

Malý Berlín
20:00 - 21:30

Kritikon Hany Rodovej

Malý Berlín


Čas Udalosť Miesto konania
9:00 - 13:00 Verejné počúvanie súťažných hier

Knižnica Juraja Fándlyho, Letná čitáreň

10:00 - 11:00 Beseda s Kamilom Mikulčíkom

Gymnázium Jána Hollého

9:00 - 12:00 Predpoludnie Rádia Regina Západ

Divadelná kaviareň, foyer Divadla Jána Palárika

14:00 - 17:00 Verejné počúvanie súťažných hier Knižnica Juraja Fándlyho, Letná čitáreň
19:00 - 20:00

Záverečný večer Festivalu rozhlasovej hry 2023 spojený s vyhlásením výsledkov. Hudobný hosť Hvozd

Zrkadlová sála Divadla Jána Palárika