Program

Čas Udalosť Miesto konania
9:00 - 9:15 Otvorenie pracovnej časti festivalu Veľká sála Divadla Jána Palárika, Trojičné námestie 2, Trnava
9:15 - 16:30 Verejné počúvanie súťažných hier
9:00 - 16:30 Individuálne počúvanie rozhlasových hier Knižnica Juraja Fándlyho, čitáreň, Rázusova 1, Trnava
9:00 - 12:00 Predpoludnie Rádia Regina Západ Divadlo Jána Palárika, Trojičné námestie 2, Trnava
9:00 - 11:00 Workshop Naša zabudnutá klasika
Michaela Materáková, Adam Hanuljak a Rudi Fritzman
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30 (033/551 54 85)
10:00 - 12:00 Beseda so spisovateľom a rozhlasovým režisérom Lacom Keratom
14:00 - 16:00 Ladenie Rádia Devín
Divadlo Jána Palárika, Trojičné námestie 2, Trnava
16:00 - 17:00 Ars litera Daniely Kapitáňovej a Gabriely Magovej Divadlo Jána Palárika, Trojičné námestie 2, Trnava
19:00 - 20:00 Úvodný slávnostný večer festivalu
Hudobný hosť Bystrík
Malý Berlín, Trnava
Čas Udalosť Miesto konania
9:00 - 16:30 Verejné počúvanie súťažných hier Veľká sála Divadla Jána Palárika, Trojičné námestie 2, Trnava
9:00 - 16:30 Individuálne počúvanie rozhlasových hier  Knižnica Juraja Fándlyho, čitáreň, Rázusova 1, Trnava
9:00 - 12:00 V Seminár na FMK UCM Vývin literárno-dramatického vysielania v Slovenskom rozhlase. Adaptácia literárnej predlohy do podoby rozhlasovej hry

Kino OKO na Námestí Jozefa Herdu, Trnava

14:00 - 16:00 Popoludnie Rádia Slovensko Divadlo Jána Palárika, Trojičné námestie 2, Trnava
16:00 - 18:00

Pavol Weiss: Bolo nás jedenásť (My sme tu doma!)
Dramaturgia: Lucia Mihálová. Réžia: Juraj Bielik. Účinkujú: Herci Divadla Jána Palárika v Trnave

Divadlo Jána Palárika, Trojičné námestie 2, Trnava
17:00 - 18:00 Beseda so spisovateľkou a rozhlasovou tvorkyňou Evou Borušovičovou
Knižnica Juraja Fándlyho, čitáreň, Rázusova 1, Trnava
19:00- 20:00 Kritikon Hany Rodovej s dramaturgmi Zuzanou Galkovou, Petrom Pavlacom a Jánom Šimkom Malý Berlín, Trnava
20:00 - 21:00 Folkfórum Sone Horňákovej
Hudobný hosť Jednofázové kvasenie
Malý Berlín, Trnava


Čas Udalosť Miesto konania
9:00 - 10:00 Verejné počúvanie súťažných hier Veľká sála Divadla Jána Palárika, Trojičné námestie 2, Trnava
9:00 - 16:30 Individuálne počúvanie rozhlasových hier
Knižnica Juraja Fándlyho, čitáreň, Rázusova 1, Trnava
9:00 - 15:00 Odborný seminár o aktuálnych trendoch v rozhlasovej hre na Slovensku

Pazmaneum - aula Trnavskej univerzity v Trnave

10:00 - 12:00 Beseda so spisovateľkou Veronikou Šikulovou Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30
16:20 - 17:00 TV magazín Regina Dvojka
Živý vstup z FRH do vysielania regionálneho televízneho štúdia RTVS
Divadlo Jána Palárika, Trojičné námestie 2, Trnava
19:00 - 20:15 Záverečný slávnostný večer spojený s odovzdaním cien festivalu.
Hudobný hosť Miloš Biháry & Jazz Funk Brothers
Veľká sála Divadla Jána Palárika, Trojičné námestie 2, Trnava