História

Naším prvým väčším podujatím s témou rozhlasovej dramatickej tvorby bola prehliadka slovenskej rozhlasovej hry v roku 1964. V priebehu mesiaca sa odvysielalo sedem pôvodných hier.

O dva roky neskôr, v roku 1966, sa na Červenom Kameni uskutočnil nesúťažný Festival slovenskej rozhlasovej hry za účasti dramaturgov, autorov, režisérov a kritikov. Bol spojený s prezentáciou rozhlasovej tvorby. Druhou časťou tohto podujatia bol samotný Festival rozhlasovej hry vo vysielaní. V priebehu šiestich týždňov rozhlas odvysielal desať pôvodných slovenských rozhlasových hier.

Všetky tieto podujatia boli prípravou na 1. festival slovenskej pôvodnej rozhlasovej hry, ktorý sa konal 14. - 18. apríla 1969 na Táľoch. Podujatie sa postupne rozrástlo o kategóriu dokumentu a rozprávkovej hry, etablovalo sa ako bienále, hosťovalo napríklad v Piešťanoch a v Bojniciach, až kým sa v roku 2007 v rámci jeho dvadsiateho ročníka netransformovalo na Festival pôvodnej rozhlasovej tvorby s prívlastkom prvý.

Vtedajšie tlačové správy avizovali modernosť, otváranie sa novým tvorcom a rozširovanie poľa pôsobnosti. Navyše - po prvý raz sa festival konal v Bratislave.

Už v roku 2015 však Festival pôvodnej rozhlasovej tvorby zoštíhlel na Týždeň rozhlasovej hry vo vysielaní Rádia Devín. V podobnom móde prebehol aj Týždeň rozhlasovej hry v roku 2017. Všetky predchodcovské podujatia s dnešným Festivalom rozhlasovej hry spája zámer prezentovať a konfrontovať rozhlasové hry vytvorené v uplynulých dvoch rokoch, umožniť stretnutie tvorcov s odbornou verejnosťou a poslucháčmi rozhlasových hier, vytvoriť podmienky na vznik spätnej väzby a hodnotenie produkcie v rozhlasovom dramatickom žánri.

Aktuálna podoba bienále Festivalu rozhlasovej hry v Trnave je založená na spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a datuje sa od roku 2019.