O festivale


Festival rozhlasovej hry je dobrou správou o podpore pôvodnej rozhlasovej dramatickej tvorby vo vysielaní hlavného partnera festivalu, v Rádiu Devín.

Festivalové súťažné tituly prichádzajú k poslucháčovi s mysľou otvorenou širšiemu spektru žánrov.

  • je určený komukoľvek, kto si nájde čas na hlavný program, ktorý spočíva v počúvaní súťažných rozhlasových hier, alebo na bohatý sprievodný program so zaujímavými koncertmi, divadelnými predstaveniami, besedami, priestorom pre odbornú reflexiu, ale i návštevnícky atraktívnymi komponovanými večernými programami.
  • vznikol vďaka spojeniu s Trnavským samosprávnym krajom a partnerstvu s viacerými subjektmi, napĺňajúcimi víziu prínosu rozhlasového umenia pre verejnosť.
  • ladí s mestom Trnava ako kultivovaným sídlom s vybudovanými štruktúrami pre podporu kultúry.
  • stavia na rezonancii s obecenstvom, ochotným zoznámiť sa bližšie s rozhlasovým umením. Jeho jednotlivé podujatia sa konajú  v priestoroch Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, v Divadle Jána Palárika, v Kultúrnom centre Malý Berlín, na Gymnáziu Jána Hollého a na Trnavskej univerzite.
  • zapája akademické prostredie prostredníctvom spolupráce s Trnavskou univerzitou a Fakultou masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda.
  • dáva priestor sviežemu pohľadu mladých tvorcov prostredníctvom programového i odborného zapojenia Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave.
  • akcentuje dôležitosť slovenskej literatúry a jej transformácie do rozhlasového dramatického tvaru. Kontakt festivalového publika so súčasnými spisovateľmi v role rozhlasových tvorcov zabezpečuje partnerstvo so Slovenským literárnym centrom a Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenska.

Informovanosť o festivale okrem hlavného partnera, Rádia Devín, zabezpečujú aj mediálni partneri a všetky rozhlasové i televízne programové služby a iné komunikačné platformy Rozhlasu a televízie Slovenska.

Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Festival rozhlasovej hry 2023 a rozhlasové hry predošlých dvoch rokov.

RTVS a Trnavský samosprávny kraj usporiadajú 25. až 27. apríla Festival rozhlasovej hry 2023. Odborná porota momentálne hodnotí 32 titulov v troch kategóriách - nad 45 minút, do 45 minút a Fórum mladých autorov. Užší výber najúspešnejších hier Dramaturgická rada festivalu ich vyberala z kompletnej produkcie Slovenského rozhlasu v segmente rozhlasových hier za uplynulé dva roky. Do súťaže sa tak dostali hry s rôznymi minutážami, témami, charakterom, zacielením, poetikou i režijným spracovaním. , po päť v každej kategórii, porota zverejní 4. apríla . Víťazné rozhlasové hry zverejníme 27. apríla v Trnave.

Súťažné tituly z užšieho výberu sa okrem toho automaticky stávajú nositeľmi ocenenia Pečať kvality. Porotu tvoria Zora Hudíková, psychologička médií a mediologička z FMK UCM v Trnave, Fero Király - autor, interpret a pedagóg s presahom do performance a soundartu, Patrik Lančarič, režisér, Lucia Mihálová, dramaturgička Divadla Jána Palárika v Trnave a Martina Vannayová, scenáristka a dramaturgička.

Festival bude mať bohatý sprievodný program. Naživo budú z festivalových priestorov vysielať Rádio Slovensko, Rádio Regina Západ aj hostiteľské Rádio Devín. Gymnazisti budú besedovať s členkou aktuálnej desiatky Anasoft litera spisovateľkou Veronikou Šikulovou a hercom a hudobníkom Kamilom Mikulčíkom, návštevníci Knižnice Juraja Fándlyho s ďalším členom aktuálnej desiatky Anasoft Litera, spisovateľom Dušanom Taragelom, a spisovateľmi Lacom Keratom a Karolom D. Horváthom. Naživo sa s moderátormi Rádia Devín Andreou Makýšovou Volárovou, Marekom Luptákom a Jarmilou Vitovičovou a ich hosťami stretnú návštevníci priestorov Divadla Jána Palárika. Základom diskusného Kritikonu Hany Rodovej bude diskusia popredných odborníkov na odbornom seminári o aktuálnych trendoch v rozhlasovej hre na Slovensku v Pazmaneu - Aule Trnavskej univerzity. Účasť potvrdili Andrea Hanáčková, rozhlasová teoretička a dokumentaristka, vedúca Katedry divadelných a filmových štúdií Univerzity Palackého v Olomouci, Juliana Mináriková,prodekanka FMK UCM pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, teoretička v oblasti mediálneho systému a systému tradičných elektronických médií, Patrik Kolenčík, skladateľ a zvukový dizajnér, pedagogicko-výskumný pracovník v oblasti mediálnych a komunikačných štúdií, FMK UCM v Trnave, Matúš Wiedermann, skladateľ, vyhľadávaný interpret v oblasti elektroakustickej hudby a výrobca vlastne vyrobených, netradičných hudobných nástrojov, a Ján Mikuš, režisér, herec, zdravotný clown, spoluzakladateľ kultúrneho centra a tvorca rozhlasových hier. Odbornú reflexiu ponúkne aj seminár pre študentov FMK UCM spojený s prezentáciami cyklu Fórum mladých autorov, rozhlasovej hry Extrém ako introspektívnej sondy do života traumatizovanej ženy v kontexte so životom ľudí z ulice a publicistického formátu Fenomény. V Malom Berlíne na svojich poslucháčov a divákov čaká verejná nahrávka úspešného formátu Rádia Devín Fúzia múz s hudbou Michala Matejku a Štefana Szaba. V Zrkadlovej sále DJP na úvodnom večere festivalu vystúpia Teri Čikoš a Pavol Bereza, na záverečnom skupina Hvozd. Udržiavanie tradície súťažnej prehliadky rozhlasovej dramatickej tvorby považuje Rádio Devín za svoju prioritu a radosť z kontinuity cíti aj vďaka úspešnej spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom ako spoluusporiadateľom a s početnými partnermi festivalu. „Chuť zabezpečovať rozhlasovej hre dôstojné miesto na výslní je stále rovnako intenzívna. Stále cítime dosť energie na kreatívne spôsoby prezentácie a konfrontácie rozhlasových hier ako ikonického žánru rozhlasovej umeleckej tvorby. Tvorcovia sa stretnú s odbornou verejnosťou aj poslucháčmi rozhlasových hier a my neprestávame veriť, že to môže posilniť záujem poslucháčov o rozhlasovú hru," priblížila intendantka Rádia Devín Zuzana Belková.

Myšlienka revitalizovať tradíciu súťažnej prehliadky rozhlasovej dramatickej tvorby sa zrodila pred dvomi rokmi a vďaka úspešnej spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom ako spoluusporiadateľom a s početnými partnermi festivalu nebolo pochybností o význame usporiadania aktuálneho druhého ročníka. „Bude prispôsobený aktuálnej epidemickej situácii, ale stále rovnako intenzívne prezentujúci a konfrontujúci rozhlasové hry ako ikonický žáner rozhlasovej umeleckej tvorby. Tvorcovia sa stretnú s odbornou verejnosťou aj poslucháčmi rozhlasových hier, spoznáme najlepších tvorcov a realizátorov rozhlasových hier. Popritom - a možno najmä - sa nevzdávame ani konštantnej ambície posilniť záujem poslucháčov o rozhlasovú hru." priblížila vedúca Odboru literárno-dramatickej výroby Slovenského rozhlasu Zuzana Belková.

Hlavným partnerom septembrového festivalu je Rádio Devín. Partnermi sú mesto Trnava, Slovenské literárne centrum, Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Nádvorie, Malý Berlín, Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Trnavská univerzita, Združenie rozhlasových tvorcov, Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenska a Gymnázium Jána Hollého v Trnave. Mediálnymi partnermi Jednotka, Dvojka, Rádio Slovensko, Rádio Regina Západ, Rádio _FM, SME, Mestská televízia v Trnave, Trnavské rádio.

Na základe rozhodnutia odbornej poroty sa do úzkeho výberu (do shortlistu) v jednotlivých kategóriách dostali nasledujúce súťažné tituly:


Rozhlasová hra nad 45 minút

Dante Alighieri / Miklós Forgács: Nový život

Michal Ditte / Iveta Ditte Jurčová / Ela Lehotská: Terra Apathy

George Orwell / Ján Mikuš: 1984

Zuza Ferenczová: Elza mama

Lev Nikolajevič Tolstoj / Karol Horváth: Vojna a mier 2. časť

Ivica Ruttkayová: Extrém

Ján Kalinčiak / Karol Horváth: Reštavrácia

Ján Mičuch: Stojím tu ako taká...

Michaela Zakuťanská: Slováci

Dodo Gombár: Ľadové kone


Rozhlasová hra pod 45 minút

David Vyhnánek / Markéta Bocková : Masaryk a Slováci, cyklus Naša zabudnutá klasika

Jozef Gregor Tajovský / Miro Dacho: Jano Mráz, cyklus Naša zabudnutá klasika

Božena Němcová / Miro Dacho: Z Uher, cyklus Naša zabudnutá klasika

František Švantner / Gabriela Alexová: List na rozlúčku, cyklus Naša zabudnutá klasika

Ján Červeň / Ján Mikuš: Prorok, cyklus Naša zabudnutá klasika

Laco Kerata: Temné reči, cyklus Milénium

Scarlett Čanakyová: Y2K, cyklus Milénium

Emília Martáková: Červená alebo modrá?, cyklus Milénium

Eva Borušovičová: Všetci ľudia budú bratia, cyklus Milénium

Barbora Kardošová: Dvojičky, cyklus Milénium


Fórum mladých autorov

Markéta Bocková: Viera

Žofia Kráľová: Prasklinky

Viktória Finta: Narodeniny

Agáta Brozová: Strašný strešný stres

Martin Krč: Ja a môj kňaz

Marianna Stančoková: Ne/viny

Katarína Jungová: Aby vás v snehu nezbadali

Aneta Bocková: Harmonices mundi

Ivana Kováčiková: Malá dáma

Roberta Chrťanská: Možnosti modriny

Alexandra Lukáčová: Koláč

Samuel Furmánek: Bejvávalo


Štatút festivalu