O festivale

Cieľom festivalu je ohodnotenie najlepších tvorcov a realizátorov rozhlasových hier a posilnenie záujmu poslucháčov o „kráľovnú rozhlasových žánrov“, rozhlasovú hru.

Hlavným partnerom festivalu je Rádio Devín ako programová služba s najrozsiahlejším priestorom pre rozhlasovú dramatickú tvorbu a unikátnym zacielením na premiérovú produkciu v literárno-dramatickom segmente. Podporujú ho všetky rozhlasové i televízne programové služby a iné komunikačné platformy Rozhlasu a televízie Slovenska.

Viac o festivale

Usporiadatelia

Hlavný partner

Partneri

Mediálni partneri