O festivale

Cieľom festivalu je ohodnotenie najlepších tvorcov a realizátorov rozhlasových hier a posilnenie záujmu poslucháčov o „kráľovnú rozhlasových žánrov“, rozhlasovú hru.

Informovanosť o festivale okrem hlavného partnera, Rádia Devín, zabezpečujú aj všetky rozhlasové i televízne programové služby a iné komunikačné platformy Rozhlasu a televízie Slovenska.

Viac o festivale

Usporiadatelia

Hlavný partner

Partneri

Mediálni partneri