Program

Čas Udalosť Miesto konania
9:00 - 9:15 Otvorenie pracovnej časti festivalu Štúdio Divadla Jána Palárika, Trojičné námestie 2, Trnava

Štúdio Divadla Jána Palárika, Trojičné námestie 2, Trnava
9:15 - 16:30 Verejné počúvanie súťažných hier
9:00 - 16:30 Verejné počúvanie nominovaných rozhlasových hier Knižnica Juraja Fándlyho, Rázusova 1, Trnava
9:00 - 11:00 Workshop Naša zabudnutá klasika Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30 (033/551 54 85)
10:00 - 12:00 Beseda so spisovateľom Michalom Hvoreckým, moderuje Zuzana Belková
10:00 - 12:00 Beseda s rozhlasovými tvorcami: Peter Janků, Hana Rodová, Egon Tomajko Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10 (033/551 10 14)
17:00 - 18:00 Projekt „ROZHLAS - TEXT - JAVISKO“. Scénická prezentácia textov projektu Fórum mladých autorov 6
 Kultúrne centrum Malý Berlín, Štefánikova 4, Trnava
19:00 - 20:00 Úvodný slávnostný večer festivalu, moderuje Jarmila Vitovičová a Štefan Chrappa, hudobná hostka Jana Andevská
Zrkadlová sieň Divadla Jána Palárika, Trojičné námestie 2, Trnava
Čas Udalosť Miesto konania
6:30 - 9:00 Dobré ráno, Slovensko s Ivanou Ilgovou a Romanom Bombošom, hudobný hosť Robo Opatovský Foyer Divadla Jána Palárika, Trojičné námestie 2, Trnava
9:00 - 16:30 Verejné počúvanie súťažných hier  Štúdio Divadla Jána Palárika, Trojičné námestie 2, Trnava
9:00 - 16:30 Verejné počúvanie nominovaných rozhlasových hier
Knižnica Juraja Fándlyho, Rázusova 1, Trnava
9:00 - 15:00 Odborný seminár o aktuálnom stave rozhlasovej hry - Eva Schulzová (Ateliér rozhlasovej a televíznej dramaturgie a scenáristiky, JAMU, Brno), Zuzana Uličianska (Divadelný ústav), Milan Materák (dlhoročný dramaturg rozhlasových hier pre dospelých), Matúš Wiedermann (hudobný dramaturg SRo), Mário Drgoňa (dramaturg a autor), Stanislava Matejovičová (teatrologička). Západoslovenské múzeum, Múzejné námestie 3, Trnava
14:00 - 17:00 Ladenie Rádia Devín s Andreou Makýšovou Volárovou, hostia: Emília Vášáryová, Zuzana Šajgalíková, Vladimír Beskid, Peter Janků a Zuzana Belková
Ars litera s Danielou Kapitáňovou a Gabrielou Magovou na tému Trnava , hudobný hosť DUŠKA - Ági Kazai&Štefan Uhriňák (verejný priamy prenos)
Foyer Divadla Jána Palárika, Trojičné námestie 2, Trnava
17:00- 18:00
Beseda so spisovateľom Pavlom Rankovom, moderuje Jarmila Vitovičová
Knižnica Juraja Fándlyho, Rázusova 1, Trnava
19:00 - 20:30 Rádio Devín na cestách so Zuzanou Belkovou. Komponovaný večer slova a hudby - hudobní hostia: Jozef Lupták a Boris Lenko
Synagóga - Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava20:30 - 21:00 Koncert: Kamil Mikulčík a Pacora trioSynagóga - Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava


Čas Udalosť Miesto konania
9:00 - 16:00 Verejné počúvanie súťažných hier Štúdio Divadla Jána Palárika, Trojičné námestie 2, Trnava
9:00 - 16:30 Verejné počúvanie nominovaných rozhlasových hier
Knižnica Juraja Fándlyho, Rázusova 1, Trnava
9:00 - 11:00 Workshop Fórum mladých autorov, Peter Pavlac a Mário Drgoňa
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30 (033/551 54 85)
10:00 - 12:00 Beseda so spisovateľkou Veronikou Šikulovou, moderuje Zuzana Belková
17:00 - 18:00 Alfonz Bednár: Kolíska. Predstavenie študentov Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení Kultúrne centrum Malý Berlín, Štefánikova 4, Trnava
19:00 - 20:30 Záverečný slávnostný večer festivalu, moderuje Michal Jánoš, hudobný hosť Swing Society Orchestra
Veľká sála Divadla Jána Palárika, Trojičné námestie 2, Trnava