Týždeň rozhlasovej hry 2017

Týždeň rozhlasovej hry 2017

V roku 2017 sa konal Týždeň rozhlasovej hry ako prezentácia rozhlasovej umeleckej tvorby, ktorá vyvrcholila slávnostným vyhlásením výsledkov súťaže 3. októbra v Malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Odborná porota rozhodla o udelení piatich Pečatí kvality - bez určenia poradia. Získali ju:

URŠULA KOVALYK: TETULA

Pôvodná rozhlasová hra zo života bezdomovcov v Bratislave. Tetula je komunitou rešpektovaná, starnúca žena, ktorá prichýli mladého bezdomovca Lukyho. Ich vzájomné spolužitie, prospieva obom, až do momentu, keď sú nútení sa rozísť. Okrem ústredného príbehu vykresľuje Uršula Kovalyk verne aj ďalšie postavy, vďaka dlhoročným skúsenostiam z práce s bezdomovcami nepôsobia jazyk jej hry ani príbehy umelo.

Réžia: Róbert Horňák

Dramaturgia: Ján Šimko

Účinkujú: Zuzana Kronerová, Daniel Fischer, Matúš Krátky, Gregor Hološka, Martin Horňák, Dáša Rúfusová

Zvuk: Ľubica Olšovská

Hudobná dramaturgia: Katarína Bielčíková

Produkcia: Silvia Matovská

Premiéra: 25. 8. 2015

MICHAL DITTE: TERRA GRANUS - ZEM PRI HRONE

Terra Granus - Zem pri Hrone je rozhlasová adaptácia rovnomennej divadelnej hry Michala Ditteho. Vychádza z terénnych výskumov na dolnom Pohroní a hereckých workshopov na témy, ktoré z týchto výskumov vzišli.Primárnym tematickým rámcom bolo ´hľadanie domova´. Pozornosť bola upriamená na nasledovné okruhy: Prvým z nich boli repatrientské výmeny medzi Maďarskom a Československom (tzv. Benešove dekréty) po skončení druhej svetovej vojny. Druhým okruhom bolo vysídlenie dediny Mochovce v osemdesiatych rokoch minulého storočia, kvôli výstavbe jadrovej elektrárne. Text, ktorý nasledovne vznikal, však nepracuje so zozbieranými informáciami v dokumentárnej rovine. Každá jedna situácia je hyperbolizovaná, rôznorodo sa v celom svojom priebehu množí, často sa v nej strieda skutočnosť s imaginárnosťou a realistickosť s absurdnosťou. Tento text je kolážou šiestich príbehových línií odkazujúcich nielen na udalosti minulé a staré, ale aj na súdobé. Pričom súdobé nielen pre tých, ktorí pracujú a žijú na dolnom Pohroní.

Réžia: Iveta Ditte Jurčová

Dramaturgia: Michal Ditte

Účinkujú:Radoslav Kuric, Vladimír Rohoň, Juraj Smutný, Tomáš Mischura, Alena Sušilová, Marianna Mackurová, Richard Sanitra

Redakčná spolupráca: Mária Danadová

Hudobná spolupráca: Ľubomír Šamo

Technická spolupráca: Peter Janák

Premiéra: 10. 11. 2015

PAVOL RANKOV: STALO SA 1. SEPTEMBRA (ALEBO INOKEDY)

Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) je prerozprávaním pomerne širokej a dramatickej historickej epochy Slovenska. Začíname tesne pred II. svetovou vojnou v roku 1938 a končíme známymi udalosťami augusta roku 1968. Príbeh našej krajiny však v tomto diele nie je žiadnou monumentálnou historickou freskou, ale veľmi osobným a intímnym príbehom troch kamarátov a ich celoživotnej lásky (Petra, Jána a Gabriela a Márie) pochádzajúcich z Levíc. Z regiónu, v ktorom každý dejinný zvrat ovplyvnil zmenu mena či národnosti obyvateľov bez toho, aby sa pohli z miesta. Peter je pôvodom Maďar, Ján Čech a Gabriel nezaprie svoju príslušnosť k židovskej komunite. Každá historická katastrofa, rovnako ako jej naviazanosť na národnosť či vierovyznanie, tak v toku dejín doslova testujú ich priateľstvo. V jednom boji sa však stretávajú a nikdy neprestávajú byť rivalmi. Títo traja sa totiž 1. septembra 1938 stretnú na levickom kúpalisku, aby súťažili o lásku krásnej Márie. Ich „boj" o jej lásku tak potom pokračuje ďalších tridsať rokov. Tak ako boj Slovenska o definovanie vlastnej identity na mape Európy.

Autor: Pavol Rankov

Rozhlasová adaptácia: Pavol Rankov

Réžia: Kamil Žiška

Dramaturgia: Peter Pavlac

Účinkujú: Kristína Turjanová, Přemysl Boublík, Matúš Kvietik, Peter Oszlík, Dominika Žiaranová, Juraj Predmerský, Dušan Kaprálik, Laco Kerata, Ladislav Konrád, Dušan Vaňo, Miroslav Trnavský

Zvukový majster: Ľubica Olšovská

Hudobná dramaturgia: Lida Hodulíková

Produkcia: Silvia Lukáčová

Premiéra: 18. 10. 2016

N.V. GOGOĽ: REVÍZOR

Komédia Nikolaja Vasilieviča Gogoľa prináša klasickú postavu podvodníka Chvastakova, ktorý sa ocitne v provinčnom meste celkom bez peňazí. Keďže sa mu ale v prostredí, kde mestský kapitán zdiera každého a všetci mu platia, aby mali pokoj či dosiahli sľúbené výhody, darí predstierať, že je kontrolórom z hlavného mesta, príde k slušným peniazom a mnohým ďalším výhodám. Ostáva iba správne odhadnúť čas, kedy treba odísť. Hru uvádzame v rozhlasovej verzii na Slovensku prvýkrát.

Preklad: Dana Lehutová

Réžia: Táňa Tadlánková

Dramaturgia: Ján Šimko

Účinkujú: Dano Heriban, Richard Stanke, Helena Geregová, Dominika Žiaranová, Miroslav Trnavský, Peter Marcin, Martin Kaprálik, Pavol Topoľský, Ivan Šandor, Ondrej Kaprálik, Ladislav Konrát

Zvukový majster: Ľubica Olšovská

Hudobná dramaturgia: Lida Hodulíková

Produkcia: Silvia Lukáčová

Premiéra: 28. 2. 2017

LUIGI PIRANDELLO: ŠESŤ POSTÁV HĽADÁ AUTORA

V hre Šesť postáv hľadá autora, ktorá sa pre ďalší vývoj svetovej drámy ukázala ako kľúčová, postavil Luigi Pirandello proti sebe svet divadla a postáv. V istom zapadnutom divadle skúša divadelná spoločnosť komédiu, podľa všetkých vopred odsúdenú na neúspech. Do pracovného procesu vstúpi z ulice neznáma skupina šiestich, ktorí sami seba označujú za postavy a túžia režisérovi a hercom prerozprávať svoj príbeh v nádeji, že ho konečne niekto usporiada do podoby drámy a zahrá, čím dá im - postavám - život, ktorý im dosiaľ autor ich nedokončeného diela upieral. Výsledkom je komédia o živote v divadle ale i všeobecnejších otázkach pravdy, ilúzie, príbehu a možnosti vyrovnať sa s traumou.

Preklad: Mikuláš Pažitka

Rozhlasová adaptácia: Peter Pavlac

Réžia: Patrik Lančarič

Dramaturgia: Ján Šimko

Účinkujú: Miroslav Noga, Jana Oľhová, Dominika Zeleníková-Morávková, Matúš Kvietik, Judita Hansman, Ľubomír Burgr, Lucia Fričová, Vladimír Zboroň, Milan Chalmovský, Lucia Fričová, Anna Čonková, Danica Matušová, Jozef Vlk

Zvuk: Dušan Kozák

Hudba: Ľubomír Burgr

Hudobná dramaturgia: Matúš Wiedermann

Produkcia: Silvia Matovská

Premiéra: 27. 6. 2017

INDIVIDUÁLNE PEČATE KVALITY

Michaela Zakuťanská - za autorskú interpretáciu románu Miguela de Cervantesa Don Quijote

Peter Pavlac - za vytvorenie platformy pre začínajúcich tvorcov v projekte Fórum mladých autorov

Matúš Wiedermann - za originálny prístup k hudobnej dramaturgii rozhlasových hier

Kveta Stražanová - za herecký výkon v rozhlasovej hre Pauly Sabolovej Jelinekovej: Ruská posteľ

Kamil Žiška - za réžiu rozhlasovej hry Pavla Rankova: Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy)

Rezidenčnou autorkou Rádia Devín sa stala Uršula Kovalyk.